Diskussion om identifiering och erkännande av språk- och kommunikationskunskaper

Seminarium Erkännande av examina Högskoleutbildning

Utbildningsstyrelsen ordnar en diskussion den 11 februari 2021 kl. 12–15 tillsammans med projektet INTEGRA som koordineras av Jyväskylä universitet. Diskussionen är riktat till universitet och yrkeshögskolor och hålls på finska. Diskussionen handlar om identifiering och erkännande av språk- och kommunikationskunskaper hos personer med utländsk examen. Diskussionen arrangeras virtuellt via Zoom.

 

Anmäl dig senast den 4 februari 2021 via den elektroniska blanketten nedan.

 

För ytterligare information kontakta: recognition [at] oph.fi

 

 

Anmälningsblanketten

Datum och plats

11.2.2021 12.00–15.00

Anmälningsperiod

11.1.2021 – 4.2.2021 kl 23:59