Erasmus+ online-kontaktseminariet: "Accreditation in Erasmus+"

Utbildning Seminarium Nätverksträff Ackreditering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Nationella byrån för Erasmus + i Norge organiserar ett online-kontaktseminarium om ackreditering för lärare, ledare och andra inom allmänbildande utbildning och vuxenutbildning. Målgruppen är organisationer som ännu inte har beviljats ackreditering. Målet för seminariet är att hjälpa till med att göra en ackrediteringsansökan av hög kvalitet.

Seminariet har cirka 40 deltagare från olika håll i Europa, vilket ger goda möjligheter att skapa nätverk.

  • När: 6.9−13.9.2021 (Utbildningsdagar 6−7.9.2021 och 13.9.2021)
  • Plats: online
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Norge
  • Språk: engelska

Målgrupp 

Seminariet är öppet för deltagare inom allmänbildande utbildning och vuxenutbildning. Seminariet riktar sig främst till lärare, ledare och andra tjänsteinnehavare som representerar organisationer som planerar att ansöka om Erasmus + -ackreditering inom nästa ansökningsfrist (2022).

Deltagande institutioner som inte ansökte om ackreditering i februari 2021 kan också delta.

Deltagarna bör ha goda kunskaper i engelska.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Den primära målsättningen för seminariet är att stödja aktörerna i att göra en ackrediteringsansökan av hög kvalitet. Ett sekundärt mål är att minst 50 procent av de sökande ska beviljas ackreditering.

Seminariet genomförs som ett samarbete mellan NO01 (Norwegian National Agency) och MT01 (Maltese National Agency) och är en del av LTCA (Long-Term Training and Cooperation Activity) för ackreditering.

Att beakta

Evenemanget är uppdelat i två delar så att deltagarna kan arbeta med sin ansökan inom sin organisation. Utbildningsdagarna är 67.9.2021 och 13.9.2021.

Ansökning

Det finns totalt 2 platser för finska organisationer: 1 för deltagare som representerar allmänbildande utbildning och 1 för deltagare från en organisation inom vuxenutbildning. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Ansökningstiden avslutas 22.6.2021

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi, tfn: 0295 331 892

Johanna Tarvainen (vuxenutbildning), johanna.tarvainen [at] oph.fi, tfn: 0295 331 897

Ansökningsblanketten

Datum och plats

6.–13.9.2021
3 days: 6.-7.9.2021 & 13.9.2021
Bergen, Norway (online)

Anmälningsperiod

18.5.2021 – 22.6.2021 kl 23:59

Bilagor

Bilagor