Erasmus+ online-kontaktseminariet för allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning: "Connector 6.0"

Utbildning Seminarium Nätverksträff Digitalisering Undervisning och handledning Lärmiljö Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Att beakta: Den nya tiden för seminariet är 9.-12.11.2021.

Nationella byrån för Erasmus + i Rumänien organiserar ett online-kontaktseminarium om icke-formellt digital lärande för lärare, ledare och andra inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning.

Målet för seminariet är att bekanta sig med olika icke-formella inlärningsmetoder och tillämpningen av dem i praktiken. Även om evenemanget hålls online ligger tyngdpunkten på interaktion, att engagera människorna och på själva upplevelsen.

Seminariet har cirka 40 deltagare från olika håll i Europa, vilket ger goda möjligheter att skapa nätverk.

  • När: 9.-12.11.2021
  • Plats: online
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Rumänien
  • Språk: engelska

Målgrupp 

Seminariet är öppet för aktörer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning som är intresserade av icke-formellt lärande.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Nationella byrån för Erasmus + i Rumänien började organisera Connector 2014. Målet var att göra ett evenemang med fokus på att dela och uppleva icke-formella inlärningsmetoder och att evenemanget i sinom tid skulle bli en europeisk referenspunkt inom detta område . År 2021 blev evenamangsserien digital.

Evenemanget ger möjlighet att lära sig om icke-formella inlärningsmetoder, som senare kan användas i arbetet, samt att lära sig i ett internationellt och mångkulturellt sammanhang. Evenemanget innehåller workshoppar där man främjar icke-formellt lärande i Europa, skapar kontaktytor mellan icke-formellt och formellt lärande samt tar fram ett virtuellt samarbetsrum för att dela metoder, verktyg och idéer.

Kom med och förena världen genom icke-formellt lärande!

Ansökan

Det finns totalt 4 platser för finländska organisationer. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Ansökningstiden avslutas 6.10.2021.

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi, 0295 331 892

Johanna Tarvainen (vuxenutbildning), johanna.tarvainen [at] oph.fi, 0295 331 897

 

Sami Niemelä (högre utbildning), sami.niemela [at] oph.fi0295 331 935

Sari Huttunen (yrkesutbildning), sari.huttunen [at] oph.fi0295 338 563

Ansökningsblanketten

Datum och plats

9.–12.11.2021
Bucharest, Romania (online)

Anmälningsperiod

1.6.2021 – 6.10.2021 kl 23:59

Bilagor