Erasmus+ online-kontaktseminarium för allmänbildande utbildning: "Access All Areas: Pathways for Students Accessing Further Education, Training and Employment in Europe"

Utbildning Nätverksträff Webbinarium Internationalisering Undervisning och handledning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Det nationella kontoret för Erasmus+ i Irland organiserar ett online-kontaktseminarium om fortsatta studier, praktik och anställningsmöjligheter för studerande i Europa. Målet är att ge instruktioner till elev- och studiehandledare om hur de kan stödja de studerandes tillgång till dessa möjligheter.

Seminariet är avsett för elev- och studiehandledare i grundskolans årskurser 7-9 och i gymnasierna.

I seminariet deltar cirka 30 personer på olika håll i Europa, vilket ger goda möjligheter att skapa nätverk och finna nya projektpartner.

  • Tid: 7-8.12.2021
  • Plats: online
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Irland
  • Språk: engelska

Målgrupp  

Seminariet är avsett för elev- och studiehandledare i grundskolans årskurser 7-9 och i gymnasierna.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Målet för seminariet är att ge elev- och studiehandledare tydliga instruktioner för hur de kan stödja de studerandes tillgång till fortsatta studier, praktik och anställningsmöjligheter i Europa. Seminariet ger deltagarna möjlighet att nätverka, främja internationellt samarbete mellan elev- och studiehandledare samt främja internationella studie- och arbetslivsmöjligheter för de studerande

Målet är även att öka medvetenheten om de möjligheter som Erasmus+ -programmet erbjuder (särskilt KA1-mobilitetsverksamhet).

Ansökan

Det finns totalt 2 platser för finländska organisationer inom allmänbildande utbildning. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Ansökningstiden avslutas 31.10.2021.

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi, tfn: 0295 331 892

Ansökningsblanketten

Datum och plats

7.–8.12.2021
Ireland (online)

Anmälningsperiod

28.7.2021 – 31.10.2021 kl 23:59

Bilagor