Erasmus+ online-kontaktseminarium för allmänbildande utbildning: "A contact making seminar/training on the implementation of pupil mobility in SE under KA1 action"

Utbildning Seminarium Nätverksträff Internationalisering Utveckling av utbildningen Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Det nationella kontoret för Erasmus+ i Lettland organiserar ett online-kontaktseminarium om genomförande av mobilitetsverksamhet för elever och studerande (KA1, Mobilitet i utbildingssyfte för enskilda personer).

Seminariet är avsett för aktörer inom allmänbildande utbildning, såsom ledare för skolor, lärare, lärarutbildningspersonal, skolmyndigheter och beslutsfattare.

I seminariet deltar cirka 100 personer från olika delar av Europa, vilket ger goda möjligheter att skapa nätverk och finna nya projektpartner.

  • Tid: 15-16.11.2021
  • Plats: online
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Lettland
  • Språk: engelska

Målgrupp

Seminariet är avsett för aktörer inom allmänbildande utbildning, såsom skolledare, lärare, lärarutbildningspersonal, skolmyndigheter och beslutsfattare.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Målet för seminariet är stödja skolorna i arbetet med att utveckla och genomföra elev- och studerandemobilitet inom KA1-projekt i det nya Erasmus+ -programmet. Målet är även att ge möjligheter att skapa nya kontakter.

Ansökan

Det finns totalt 4 platser för finländska organisationer inom allmänbildande utbildning. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna. 

 

Ansökningstiden avslutas 1.10.2021.

 

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi, tfn: 0295 331 892

 

Ansökningsblanketten

Datum och plats

15.–16.11.2021
Riga, Latvia

Anmälningsperiod

28.7.2021 – 1.10.2021 kl 23:59

Bilagor

Bilagor