Erasmus+ online-kontaktseminarium för allmänbildande utbildning: "Digital wellbeing for educators"

Utbildning Nätverksträff Webbinarium Digitalisering Utveckling av utbildningen Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning TCA

Det nationella kontoret för Erasmus+ i Ungern organiserar ett tematiskt online-kontaktseminarium för aktörer inom Erasmus+ -projekt. Målet för seminariet är att hjälpa deltagarna att utveckla projekt av högre kvalitet som fokuserar på digitalisering (särskilt KA226 Partnerships for Digital Education Readiness in the fields of school education, vocational education and training, and higher education -projekt).

Seminariet är avsett för KA226-projektaktörer liksom andra projektaktörer inom allmänbildande utbildning som fokuserar på digitalisering.

I seminariet deltar cirka 60 personer från olika delar av Europa, vilket ger goda möjligheter att skapa nätverk och finna nya projektpartner.

  • Tid: 16-18.11.2021
  • Plats: online
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Ungern
  • Språk: engelska

Målgrupp

Seminariet är avsett för KA226-projektaktörer liksom andra projektaktörer inom allmänbildande utbildning som fokuserar på digitalisering.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Målet för seminariet är att

  • öka och utveckla digital medvetenhet samt tillhörande färdigheter och kunnande
  • sprida befintliga och testade modeller
  • uppmuntra och stödja deltagarna att effektivt använda existerande Erasmus+ -plattformar, som eTwinning och School Education Gateway
  • hjälpa deltagarna att identifiera sina behov och ge möjligheter att dela dem med varandra
  • hjälpa deltagarna att genomföra projekt av högre kvalitet
  • dela högklassigt digitalt innehåll, till exempel innovativa online-resurser och verktyg (Canvas-kurs).

Seminariet kommer att bestå av en asynkron online-kurs i Canvas LMS och en synkron online-händelse där alla valda deltagare är närvarande.

Ansökan

Det finns totalt platser för finländska organisationer inom allmänbildande utbildning. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Ansökningstiden avslutas 10.10.2021.

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi, tfn: 0295 331 892

Ansökningsblanketten

Datum och plats

16.–18.11.2021
Hungary (online)

Bilagor