Erasmus+ online-kontaktseminarium för allmänbildande utbildning: "Resources for Rural Schools"

Utbildning Seminarium Nätverksträff Webbinarium Internationalisering Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning Jämlikhet och delaktighet Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Nationella byrån för Erasmus + i Irland organiserar ett online-kontaktseminarium där man behandlar isolering och internationaliseringsmöjligheter i skolor som är verksamma på mindre orter, landsbygdsområden eller i glesbygden. Vid seminariet går man igenom vilka resurser det finns som kan stödja lärarna i arbetet att främja internationaliseringen i dessa skolor. Seminariet är avsett för lärare i årskurserna 7-9 i den grundläggande utbildningen.

Målet för seminariet är att ge lärarna möjlighet att diskutera isoleringen i skolor på mindre orter, landsbygdsområden eller i glesbygden, och erbjuda medel för att lösa problemet.

I seminariet deltar cirka 30 yrkesverksamma inom utbildning från olika håll i Europa, vilket ger goda möjligheter att skapa nätverk.

  • När: 22-24.9.2021
  • Plats: online
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Irland
  • Språk: engelska

Målgrupp 

Seminariet är öppet för lärare från grundskolans årskurser 7-9 och gymnasier.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Evenemanget ger lärarna möjlighet att diskutera isoleringen i skolor som är verksamma på mindre orter, landsbygdsområden eller i glesbygden, och erbjuder medel för att lösa problemet. Seminariet stöder skolans arbete för internationalisering på europeisk nivå. 

Seminariet ger också möjligheter att skapa nya S2S- och eTwinning-kontakter, partnerskap och projekt.

Ansökan

Det finns 2 platser för finländska organisationer inom allmänbildande utbildning. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Ansökningstiden avslutas 11.8.2021

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi, tfn: 0295 331 892

Ansökningsblanketten

Datum och plats

22.–24.9.2021
Loch Garman, Ireland (online)

Anmälningsperiod

9.6.2021 – 11.8.2021 kl 23:59

Bilagor

Bilagor