Erasmus+ online-kontaktseminarium för allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning: "Communication Academy"

Utbildning Webbinarium Digitalisering Kvalitet och utveckling Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Upplever du att ni gör ett bra arbete i ert Erasmus+ -projekt och att resultaten förtjänar att bättre lyftas fram? I så fall är Communication Academy platsen för dig.

Erasmus+ -programmets nationella kontor i Rumänien organiserar ett online-kontaktseminarium om framgångsrik, effektiv och innovativ projektkommunikation. Målet för seminariet är att öka deltagarnas medvetenhet om kommunikationens roll som en viktig del av ett framgångsrikt projekt.

Seminariet är avsett för aktörer vid organisationer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning som antingen deltar i ett Erasmus+-projekt nu eller har gjort det tidigare.

I seminariet deltar cirka 50 personer från olika håll i Europa, vilket ger goda möjligheter till att skapa nätverk och finna nya projektpartner.

  • Tid: 26-28.10.2021
  • Plats: online
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Rumänien
  • Språk: engelska

Målgrupp 

Seminariet riktar sig till tidigare eller nuvarande mottagare av Erasmus+-understöd inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning. Till målgruppen hör till exempel projektaktörer, lärare från olika läroanstalter, utbildare och andra yrkesverksamma inom utbildningssektorn.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Seminariet fokuserar på framgångsrik, effektiv och innovativ projektkommunikation. Målet för seminariet är att öka deltagarnas medvetenhet om kommunikationens roll som en viktig del av ett framgångsrikt projekt och att utveckla deras kommunikationskunskaper. Målet är att utveckla kunskaper om projektkommunikation och hur man sammanställer projektets resultat och sprider dem vidare till relevanta målgrupper så att de är lätta att förstå och utnyttja i framtiden.

Vid seminariet presenteras också olika verktyg för kommunikation som är enkla och effektiva att använda. Fokus ligger också på de senaste kommunikationstrenderna relaterade till digitalisering.

Målet är att deltagarna efter seminariet ska kunna

  • kommunicera och vara i interaktion med målgrupperna
  • producera information som är tydlig och lätt att förstå
  • granska och utvärdera sina egen kommunikaton
  • vidareutveckla sina kommunikationsfärdigheter
  • använda ändamålsenliga verktyg för kommunikation.

Målsättningen är att deltagarna lär sig om särdrag som är relaterade till kommunikationen i anslutning till Erasmus+ -evenemang och kanaler i sociala medier, samt om ändamålsenliga kommunikationskanaler och -sätt som kan användas i projekten.

Deltagarna ska kunna göra en kort video, presentera dess innehåll och dela erfarenheter.

Ansökan

Det finns totalt 4 platser för finländska organisationer. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Ansökningstiden avslutas 19.9.2021.

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi0295 331 892

Johanna Tarvainen (vuxenutbildning), johanna.tarvainen [at] oph.fi0295 331 897

Sami Niemelä (högre utbildning), sami.niemela [at] oph.fi, 0295 331 935

Sari Huttunen (yrkesutbildning), sari.huttunen [at] oph.fi0295 338 563

Ansökningsblanketten

Datum och plats

26 – 28.10.2021
Romania

Anmälningsperiod

17.8.2021 – 19.9.2021 kl 23:59

Bilagor