Erasmus+ online-kontaktseminarium: "The Erasmus Programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities"

Utbildning Seminarium Nätverksträff Webbinarium Utveckling av utbildningen Jämlikhet och delaktighet Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning

Det nationella kontoret för Erasmus+ i Malta organiserar ett online-kontaktseminarium om inkludering. Målet för seminariet är att ge vidare information och tips för att främja inkludering och därmed utveckla starkare inkluderingsstrategier. Evenemangets främsta mål är att främja inkludering i internationell projekt av deltagare med begränsade möjligheter.

Seminariet är avsett för aktörer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning.

I seminariet deltar cirka 60 personer från olika håll i Europa, vilket ger goda möjligheter till att skapa nätverk.

  • När: 19.-20.10.2021 (bara förmiddagar)
  • Plats: online
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Malta
  • Språk: engelska

Målgrupp 

Seminariet är öppet för aktörer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning, som är intresserad av att främja inkludering och därmed utveckla starkare inkluderingsstrategier.

Deltagarna bör ha goda kunskaper i engelska.

Att beakta

Evenemanget är digitalt.

1) Deltagande organisationer bör ha en OID-kod.
2) Deltagare inom allmänbildande utbildning bör ha en giltig användare i eTwinning.
3) Deltagare inom vuxenutbildning bör ha en giltig användare i EPALE.

Be din nationella myndighet om hjälp om det behövs. Kontaktinformation finns i slutet av denna sida.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Målet för seminariet är att ge vidare information och tips för att främja inkludering i projekt och därmed utveckla starkare inkluderingsstrategier. Evenemangets främsta mål är att främja inkludering av deltagare med begränsade möjligheter

Förväntade resultat:

  • Deltagarna kommer att vara bättre utrustade och kunniga för att främja inkludering i sina projekt
  • Deltagarna kommer att utveckla starkare inkluderingsstrategier

Ansökan

Det finns totalt 3 platser för finländska organisationer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Ansökningstiden avslutas 29.8.2021

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi0295 331 892

Johanna Tarvainen (vuxenutbildning), johanna.tarvainen [at] oph.fi0295 331 897

Sami Niemelä (högre utbildning), sami.niemela [at] oph.fi, 0295 331 935

Sari Huttunen (yrkesutbildning), sari.huttunen [at] oph.fi, 0295 338 563

Ansökningsblanketten

Datum och plats

19.–20.10.2021
Valletta, Malta

Anmälningsperiod

2.7.2021 – 29.8.2021 kl 23:59

Bilagor