Erasmus+ online-kontaktseminarium: “Supporting home languages and the languages of schooling with Erasmus+"

Utbildning Nätverksträff Webbinarium Utveckling av utbildningen Utbildning för invandrare Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Det nationella kontoret för Erasmus+ i Irland organiserar ett online-kontaktseminarium som behandlar flerspråkighet i klassrummet, utveckling av läs- och skrivkunnighet, elevernas allmänna välbefinnande och motivation att delta i inlärningsprocessen.

Seminariet är avsett för grundskolelärare och gymnasielärare.

I seminariet deltar cirka 40 yrkesverksamma inom utbildning från olika delar av Europa, vilket ger goda möjligheter till att skapa nätverk och finna nya projektpartner.

  • Tid: 2-4.11.2021
  • Plats: online
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Irland
  • Språk: engelska

Målgrupp  

Seminariet är avsett för lärare i den grundläggande utbildningen och gymnasiet.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Vid seminariet ligger fokus på arbetssätt som kan användas i klassrumsarbetet för stödja elevernas och de studerandes hemspråk. Målet för seminariet är att hjälpa lärare att ge eleverna och de studerande, som kan ha t.ex. invandrar- eller flyktingbakgrund, fler möjligheter att använda och utveckla sina hemspråk (ett eller flera) och samtidigt stödja utvecklingen av kunskaperna i  skolspråket.

Det har blivit allt viktigare för skolorna att fästa uppmärksamhet vid inkluderande och flerspråkiga verksamhetssätt som stöder utvecklingen av såväl elevernas hemspråk som deras skolspråk.

Därtill får deltagarna:

  • träffa andra lärare och diskutera fungerande arbetssätt
  • lär sig mer om möjligheterna att utvecklas professionellt, såsom arbetspraktik eller utbildning utomlands, som kan öka förståelsen för och uppmuntra till inkluderande arbetssätt som stöder språkutvecklingen.

Ansökan

Det finns totalt 2 platser för finländska organisationer inom allmänbildande utbildning. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Ansökningstiden avslutas 3.10.2021.

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi, tfn: 0295 331 892

Ansökningsblanketten

Datum och plats

2 – 4.11.2021
Irlanti (online)

Anmälningsperiod

28.7.2021 – 15.9.2021 kl 23:59

Bilagor