Erasmus+ online-kontaktseminarium: "Sustainability in Erasmus+: Towards the green transition"

Utbildning Nätverksträff Webbinarium Klimat Internationalisering Utveckling av utbildningen Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Det nationella kontoret för Erasmus+ i Tyskland organiserar ett online-kontaktseminarium. Målet för seminariet är att skapa en gemensam syn på vägledande principer för hållbar utveckling inom utbildning.

Seminariet är avsett för aktörer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning.

I seminariet deltar cirka 80 personer från olika delar av Europa, vilket ger goda möjligheter att skapa nätverk och finna nya projektpartner.

  • Tid: 2-3.12.2021
  • Plats: online
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Tyskland
  • Språk: engelska

Målgrupp 

Seminariet är avsett för aktörer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Målet för seminariet är att skapa en gemensam förståelse för vägledande principer för hållbar utveckling inom utbildning.

Deltagarna lär sig om olika sätt att närma sig och tillämpa principer för hållbar utveckling med hjälp av praktiska exempel. Deltagarna får tillsammans diskutera och utveckla olika sätt att genomföra en grön verksamhet. Vid seminariet behandlas också Erasmus+- programmets förordning om grönt resande.

Förväntade resultat:

  • Deltagarna känner till och förstår de vägledande principerna för hållbar utveckling inom utbildning.
  • Deltagarna är medvetna om vikten av och potentiella fördelar med projekt som gäller hållbar utveckling.
  • Deltagarna känner till olika metoder inom andra projekt och kan identifiera lämpliga metoder för sitt eget projekt.

 

Ansökan

Det finns totalt 4 platser för finländska organisationer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Ansökan sker på engelska i SALTO-portalen. Ansökan kräver att du registrerar dig i portalen. Du ansöker till evenemanget genom att klicka på APPLY-symbolen.

 

Ansökningstiden avslutas 5.11.2021

 

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi, tfn: 0295 331 892

Johanna Tarvainen (vuxenutbildning), johanna.tarvainen [at] oph.fi, tfn: 0295 331 897

AnneSophie Hokkanen (Korkeakoulutus), annesophie.hokkanen [at] oph.fi0295 331 127

Sari Huttunen (yrkesutbildning), sari.huttunen [at] oph.fi, tfn: 0295 338 563

Sida on evenemanget och ansökningsformulär

Datum och plats

2.–3.12.2021
Germany (online)

Bilagor