Erasmus+ online kontaktseminarium för yrkesutbildning, allmänbildande och vuxenutbildning: Creating Cooperation for Accredited Organisations and Monitoring Strategies of Accredited Projects

Webbinarium Ackreditering Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Vuxenutbildning Erasmus+

Erasmus+ -kontaktseminarium för ackrediterade organisationer. Syftet med seminariet är att finna nya projektpartners och att öka kunskapen om ackreditering och hur man gör upp en Erasmusplan. Vid seminariet får deltagarna bekanta sig med eTwinning och EPALE samt andra digitala verktyg som används inom Erasmus+.

Organisationer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning som beviljats ackreditering vid ansökningsomgången 2020 men som inte ännu har en partnerskapsorganisation kan via Erasmus+ -programmets nationella programbyrå ansöka om rätt att delta i kontaktseminariet. I kontaktseminariet deltar ungefär 100 yrkesverksamma inom utbildningssektorn från olika delar av Europa, vilket ger goda möjligheter att bilda nätverk och finna nya samarbetspartners. Syftet med deltagandet i kontaktseminariet är att inleda förberedelserna för mobilitetsverksamheten inom ramen för Erasmus+.

  • tid: 13.4.2021
  • plats: ONLINE
  • anordnare:  Sveriges Erasmus+ nationella kontoret
  • språk: engelska

 

 

Målgrupp 

 Företrädare för organisationer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning som beviljats ackreditering under ansökningsomgången år 2020.

 

Seminariets beskrivning 

Accredited organisations, the components inclusion and strategic long-term organisational development in the Erasmus Plan The overall goals of this two-day seminar are both on an awareness level and on a practical level. 

  • Get to know potential project partners from other programme countries. get raised awareness of important components of the Erasmus Plan, inclusion and long-term organisational devel 
  • Get an overview of eTwinning, EPALE and other digital tools to learn about the digital collaboration opportunities of the platforms

 

Ansökning 

Det finns 4 platser att söka för finländska företrädare för organisationer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning. Seminariet ordnas av Erasmus+ -programmets nationella programbyrå i Sverige, som tillhandahåller seminarieprogrammet och står för arrangemangen under seminariet.

Ansökningstiden går ut 17.3.2021

 

Mer information:

Kristiina Kirjarinta, allmänbildande och vuxenutbildning kristiina.kirjarinta [at] oph.fi , tfn: 0295 331 892

Sari Huttunen, yrkesutbildningen, sari.huttunen [at] oph.fi , tfn: 0295 338 563

Ansökningsblanketten

Datum och plats

13.4.2021 10.30–17.00

Anmälningsperiod

18.2.2021 – 17.3.2021 kl 00:00

Bilagor

Bilagor