Ibruktagandet av Valpas-tjänsten och utbildning för användning av tjänsten

Webbinarium Lärare och pedagogisk personal Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppföljnings- och tillsynstjänsten för läroplikten Valpas kommer att öppnas stegvis. I första fasen utvecklas de delar som behövs för anordnare av grundläggande utbildning samt boendekommunen. Tidtabellen för slutförandet av dessa är under våren och sommaren 2021. Tillsynen över läropliktigas ansökningsskyldighet för anordnare av grundläggande utbildning är nu i funktion i Valpas-tjänsten och man kan logga in på adressen https://virkailija.opintopolku.fi/. Mer information om användarrättigheter samt anvisningar för användning av Valpas-tjänsten finns på sidan: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=197667314

I den andra fasen av utvecklandet av Valpas-tjänsten byggs de delar som utbildningsanordnarna i övergångsskedet och andra stadiet behöver. Tidtabellen för genomförandet av dessa förväntas vara sommaren och hösten 2021.

Utbildning för användning av Valpas-tjänsten erbjuds för de nedanstående användargrupper i augusti 2021. Mer detaljerade innehåll av utbildningarna och länkar till själva webbinarier delas närmare tillfällen och publiceras på adressen https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Valpas-utbildningar. Tidigare utbildningar samt deras material och inspelningar finns på samma adress. Man behöver inte anmäla sig i förhand och webbinariernas inspelningar med undertexter är tillgängliga senare.

Kommande Valpas-utbildningar:

Funktionerna för boendekommunens övervakande tjänstemän:              

ons 11.8 kl. 12-14 (på finska)

fre 13.8 kl. 10-12 (på svenska)

ons 1.9 kl. 12-14 (på finska)

Funktionerna för utbildningsanordnaren på andra stadiet:                         

ti 17.8 kl. 12-14 (på finska)

fre 20.8 kl. 10-12 (på svenska)

fre 3.9 kl. 10-12 (på finska)

Funktionerna för övergångsskedets utbildningsanordnare:

må 23.8 kl. 12-14 (på finska)

fre 27.8 kl. 10-12 (på svenska)

må 6.9 kl. 12-14 (på finska)

Datum och plats

11.6.–3.9.2021
Funktionerna för boendekommunens övervakande tjänstemän:              
ons 11.8 kl. 12-14 (på finska)
fre 13.8 kl. 10-12 (på svenska)
ons 1.9 kl. 12-14 (på finska)

Funktionerna för utbildningsanordnaren på andra stadiet:                         
ti 17.8 kl. 12-14 (på finska)
fre 20.8 kl. 10-12 (på svenska)
fre 3.9 kl. 10-12 (på finska)

Funktionerna för övergångsskedets utbildningsanordnare:
må 23.8 kl. 12-14 (på finska)
fre 27.8 kl. 10-12 (på svenska)
må 6.9 kl. 12-14 (på finska)