Morgonkaffe om den utvidgade läroplikten för elevhandledare i den grundläggande utbildningen

Informationsmöte Utvidgandet av läroplikten Livslång vägledning Grundläggande utbildning

Hur inverkar den utvidgade läroplikten på elevhandledningen i den grundläggande utbildningen?

Kom med och lyssna hur den nya läropliktslagen inverkar på elevhandledningen i den grundläggande utbildningen. Vi diskuterar uppdateringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (som omfattar bland annat handledningsplanen, intensifierad personlig elevhandling och en därtill hörande personlig plan för fortsatta studier) och även andra aktuella teman.

Välkommen med! 

Webbinariet spelas inte in.

Ytterligare information
undervisningsrådet Maj-Len Engelholm
fornamn.efternamn [at] oph.fi

Datum och plats

2.2.2021 08.00–09.00

Bilagor

Presentation om den utvidgade läroplikten