Publiceringstillfälle: Kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringsfärdigheter

Seminarium Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Publiceringstillfälle: Kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringsfärdigheter 16.2.2021 kl. 13.00-15.00 Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet publicerar kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringsfärdigheter för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Program

13.00-13.15    Välkomstord, Undervisnings- och kulturministeriet
13.15-14.00    Kunskapsbeskrivningarna publiceras, Utbildningsstyrelsen och Nationella audiovisuella institutet
14.00-14.30    Hälsningar från lärare och andra sakkunniga
14.30-15.00    Ansökan om statsunderstöd presenteras, Undervisnings- och kulturministeriet

(Anförandena är på finska, men frågor och diskussion välkomnas även på svenska)

Efter det officiella programmet är det möjligt att stanna kvar på linjen och diskutera utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Anmäl dig till publiceringstillfället här (på finska)

Datum och plats

16.2.2021 13.00 – 15.00

Anmälningsperiod

25.1.2021 – 12.2.2021 kl 12:00