Webbinarium: Granskning av uppgifter som inverkar på utbildningens avgiftsfrihet i Valpas-tjänsten samt anteckningar i anknytning till avgiftsfriheten i KOSKI för utbildningar i övergångsskedet och andra stadiet

Webbinarium Lärare och pedagogisk personal Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Med utvidgandet av läroplikten blir det obligatoriskt att i KOSKI-tjänsten överföra/lagra uppgiften om utbildningen är avgiftsfri för varje studierätt i övergångsskedet och andra stadiet där en studerande som omfattas av den nya läropliktslagen avlägger utbildning som duger för fullgörande av läroplikten. Utöver måste man i framtiden överföra uppgift till de ovannämnda studierätterna om studerandens rättighet till avgiftsfri utbildning har förlängts under studierätten eller på grund av studierätten. Från uppföljnings- och tillsynstjänsten (Valpas) kan man i framtiden kontrollera om studeranden har rätt till avgiftsfri utbildning utifrån de uppgifter om studeranden som lagrats i nationella register.

I webbinariet går vi igenom:

• hur man kontrollerar i Valpas-tjänsten om studeranden har rätt till avgiftsfri utbildning samt hur man kan utnyttja uppgiften

• hur uppgiften om utbildningens avgiftsfrihet överförs/lagras korrekt i KOSKI-informationsresursen

• hur uppgiften om studerandens förlängd rätt till avgiftsfri utbildning överförs/lagras korrekt i KOSKI-informationsresursen

Tidtabell för webbinarier:

Webbinarier med samma innehåll ordnas vid tre olika tidpunkter:

Ti 8.6 kl. 12-13.30 (på finska. Länken till webbinariet.

Fre 11.6 kl. 12-13.30 (på svenska). Länken till webbinariet.

Ti 15.6 kl. 12-13.30 (på finska). Länken till webbinariet.

Webbinarierna ordnas som Teams Live Event -sändning (högst 10 000 deltagare). Man behöver inte anmäla sig på förhand till webbinariet. Webbinarierna spelas in och inspelningar publiceras senare med undertexter på webbsidan.

Datum och plats

8.–15.6.2021
Webbinarier med samma innehåll ordnas vid tre olika tidpunkter:

Ti 8.6 kl. 12-13.30 (på finska.
Fre 11.6 kl. 12-13.30 (på svenska).
Ti 15.6 kl. 12-13.30 (på finska).