Webbinarium om välbefinnande inom småbarnspedagogiken

Webbinarium Välbefinnande Småbarnspedagogik Förskoleundervisning

Utbildningsstyrelsen ordnar ett tvådelat svenskspråkigt webbinarium med temat välbefinnande inom småbarnspedagogiken. Webbinarieserien är en del av Småbarnspedagogiken firas med en egen dag -temaveckan som i år arrangeras 6-10.9.2021.

Del 1 ordnas 7.9.2021 kl. 12–15 via Teams och fokuserar på barns fysiska aktivitet samt personalens välbefinnande. Som föreläsare medverkar Eva Roos, Uppsala universitet, Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott och Saija Westerlund-Cook, Folkhälsan.

Del 2 ordnas 4.11.2021 kl. 12–15 via Teams och fokus ligger på barns rätt till god småbarnspedagogik och barns sociala och emotionella färdigheter. Som föreläsare medverkar barnombudsman Elina Pekkarinen, Mia Heikkilä, Åbo Akademi och Maria Stoor-Grenner, Folkhälsan.

Eventuella ändringar i programmen är möjliga.

 

Mera information:

Charlotta Rehn, charlotta.rehn [at] oph.fi

Christine Söderek, christine.soderek [at] oph.fi

Anmäl dig till endera eller till båda tillfällena här

Datum och plats

7.9.–4.11.2021

Bilagor

Program 7.9.2021
Program 4.11.2021