Webbinarium som behandlar användningen av Valpas-tjänsten för anordnare av grundläggande utbildning

Webbinarium Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning

Uppföljnings- och tillsynstjänsten för läroplikten Valpas kommer att öppnas stegvis. I början av första fasen erbjuds tjänsten till anordnare av grundläggande utbildning.

Vid webbinariet behandlas:

- hur man uppföljer läropliktiga som avslutar den grundläggande utbildningen och söker till utbildningar på andra stadiet eller övergångsskedet.

- hur man kan se den läropliktigas studierätter och mottagandet av studieplats.

- hur man gör en anmälan till boendekommunen om en läropliktig blivit utan studieplats.

Webbinariet innehåller teknisk undervisning i samband med Valpas-tjänsten. Innehållsmässiga frågor behandlas vid andra tillfällen.

Webbinariernas tidtabell:

Webbinarier med samma innehåll ordnas vid tre olika tidpunkter:

Fre 14.5 kl. 12-14 (på finska). Länk till webbinarium.

Ti 18.5. kl. 12-14 (på svenska). Länk till webbinarium.

To 20.5. kl. 12-14 (på finska). Länk till webbinarium.

Webbinarierna ordnas som Teams Live Event -sändning (högst 10 000 deltagare).

Webbinarierna spelas in och inspelningarna publiceras senare med undertexter på webbsidan.

Datum och plats

14.–20.5.2021
Webbinarier med samma innehåll ordnas vid tre olika tidpunkter:

Fre 14.5 klo 12-14 (på finska).
Ti 18.5. klo 12-14 (på svenska).
To 20.5. klo 12-14 (på finska).