Webbinarium som stöd för höstterminen 2021 och situationen med coronaepidemin

Webbinarium Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Deltagarna får information om den fortsatta beredskapen som berör coronaviruset, men vi tar även fokus på frågor som är centrala efter den akuta coronakrisen, såsom personalens, elevernas och de studerandes välbefinnande. Vi informerar också om Utbildningsstyrelsens nya stödmaterial.

Webbinariet riktar sig till bildnings- och undervisningssektorn, till chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet samt till andra intresserade bland personalen inom småbarnspedagogiken och i skolorna och läroanstalterna.

Webbinariet ordnas på svenska och är gemensamt för alla utbildningsformer.

Datum och plats

8.6.2021 08.00–09.30

Bilagor

Materialet från webbinariet Stöd för höstterminen 2021 och situationen med coronapandemin.
Till materialet tillfogar vi samtidigt en hälsning från våra regionala tutorlärarkoordinatorer, som består av deras sammanfattning av positiva fenomen att ta vidare från pandemitiden, främst kring digital kompetens och digitala arbetssätt.