XIII Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik – Att höras och att höra till

Kv-päivien kuvituskuva

Skolornas och daghemmens internationella verksamhet inkluderar och för samman.  Hur syns elevcentrerad undervisning, samarbete och jämställdhet i den?

Dagarna är riktade till en bred målgrupp: grundskole- och gymnasielärare, rektorer, utbildningschefer, bildningschefer, lärare och sakkunniga inom småbarnspedagogiken och andra som intresserar sig för internationalisering. Evenemanget är flerspråkigt (finska, svenska och engelska).

Internationaliseringsdagarna är planerade i samarbete med Vasa stad, Åbo Akademi/Vasa övningsskola, Utbildningsstyrelsen samt andra deltagare.

Bekanta dig med programmet och anmäl dig senast 24.10.2021. I bilagan finns mer information om de parallella sessionerna.

Evenemanget är kostnadsfritt för deltagarna. Deltagarna betalar själva sina resor och logi. Se uppgifter om avtalspriser för hotellen i bilagan. Observera sista bokningsdatumet för prisen ifråga. 

Program

Torsdag 11.11.2021

10.00–11.30   InfoTorget är öppet

11.30–12.30   Öppningstal

11.30–11.35   Välkommen, Tomas Häyry, stadsdirektör, Vasa 

11.35–11.45   Välkommen, Minna Kelhä, generaldirektör, Utbildningsstyrelsen, video, streamas

11.45–12.30   Keynote 1: Kuinka kauas kuulun, miten muihin suhtaudun? Erkka Laininen, planeringschef, OKKA-stiftelsen, streamas (https://aboakademi.zoom.us/j/68250965099)

12.30–13.40   Lunch, InfoTorget är öppet 

13.45–14.30   Parallella sessioner

14.45–16.00   Parallella sessioner

16.00–16.15   Paus, InfoTorget är öppet

16.15–17.00   Key note 2: More than the Sum of Its Parts: A Whole School Approach to Sustainability – a transition perspective, Arjen Wals, UNESCO Chair Social Learning for Sustainability, streamas (https://aboakademi.zoom.us/j/68250965099)  


Fredag 12.11.2021

9.00–10.00   Gemensam öppning av dagen

10.00–10.20   Paus, InfoTorget är öppet 

10.20–11.20   Parallella sessioner 

11.20–11.50   Skrattyoga 

11.50–13.00   Lunch, InfoTorget är öppet 

13.00–13.45   Key Note 3: Tim Wallin, CEO, Gambit. Streamas (https://aboakademi.zoom.us/j/68250965099)

 

 

Anmäl dig här senast 24.10.

Datum och plats

11 – 12.11.2021
Vasa
Academill, Strandgatan 2

Anmälningsperiod

23.9.2021 – 24.10.2021 kl 23:59

Bilagor

Program