Den svenska utbildningsvägen i fokus - Konferens kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland

Seminarium Webbinarium Integration Utveckling av utbildningen Kvalitet och utveckling Jämlikhet och delaktighet Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Välkommen att ta del av de centrala slutsatserna i rapporten kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov, med presentationer och diskussion kring mål och visioner för framtiden!

Konferensen arrangeras av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen. 

Bakgrund: Utgångspunkten för konferensen är Gun Oker-Bloms utredning om den svenskspråkiga utbildningen publicerad 11 mars 2021. Utredningen betonar betydelsen av att värna om den svenskspråkiga utbildningshelhetens språkliga och kulturella särart, och att på ett systematiskt sätt bemöta dess speciella utmaningar. Ett samhälle mår bra om dess utbildning mår bra.

Under konferensen ger olika experter en djupare inblick i teman som är i fokus i rapporten. Konferensen är även en första uppföljning av åtgärdsförslagen i utredningen – med utblick mot framtiden. 

Målgrupp: Konferensen riktar sig till alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningen, från småbarnspedagogik till och med högre utbildning och kontinuerligt lärande.

Antalet deltagare som kan delta på plats är begränsade till 150 och platserna reserveras i anmälningsordning. Det finns också möjlighet att följa konferensen på distans.

Anmäl dig senast 3.5.2022.

Anmäl dig här!

Datum och plats

17.5.2022 09.00–16.00
Yrkeshögskolan Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors

Anmälningsperiod

31.3.2022 – 3.5.2022 kl 00:00