Educa-mässan 2022

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Erasmus+ Nordplus-program

Kom och träffa oss i samband med årets största evenemang för utbildningssektorn. Mässan är öppen fredagen den 28 januari klockan 10–19 och lördagen den 29 januari klockan 10–17. Evenemangets huvudtema är Framtidens bildning – betydelsen av fostran, undervisning och forskning. Temat för det svenska programmet i Hörnan är En god utbildning för alla. Educa-mässan bjuder på högklassiga föreläsningar och ett brett utbud av program och utställare.  

Utbildningsstyrelsen syns och hörs på mässan med både inhemskt och internationellt program. Vårt scenprogram tar fasta på strategiskt viktiga teman, såsom revideringen av grunderna för småbarnspedagogiken, den nationella läskunnighetsstrategin, kunnande om kulturell mångfald och internationalisering, samarbete mellan yrkesutbildningen och arbetslivet, intensifierad elevhandledning och förnyandet av bedömningen.  

Vår huvudmonter finns i Mässcentret i närheten av Lärarens vardagsrum (Opettajan olohuone, plats 6m60). Vi informerar om det separata programmet vid vår monter i slutet av året. Vid montern kan du träffa våra sakkunniga och bland annat höra mer om programmen Erasmus+ och Nordplus. Du får också bekanta dig med läromedel och publikationer som ges ut av vårt förlag UBS Läromedel.  

Vi har en egen svensk monter inklusive scenprogram i kvarteret Hörnan. Vår monter i Hörnan hittar du i närheten av Tieto-scenen (plats 6p35). Utbildningsstyrelsen syns också starkt på finska och svenska vid huvudmontern.   

Det internationella mässprogrammet lyfter fram den finländska utbildningens styrkor och teman som är intressanta internationellt, såsom digitalisering, välbefinnande och lärarutbildning. Programmet har planerats i samarbete med Education Finland som främjar utbildningsexport samt med UKM och OAJ.  

Du kan registrera dig till evenemanget redan på förhand. Evenemanget är avgiftsfritt för alla registrerade yrkespersoner inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn.   

Hörnans program 

Fredag 28.1.2022/ Plats: Scenen (6p30)  

Klo 14.00–15.00 Olika bakgrunder – jämlika möjligheter?     

Fredag 28.1.2022/ Plats: Finlands svenska lärarförbunds monter (6p40) 

Klo 15.05–15.25 Livesändning från Hörnan: Vad föds vi till? Skolans betydelse för ett jämlikt liv     

Lördag 29.1.2022/ Plats: Scenen (6p30) 

Klo 12.00–13.00 Unga + språk = sant?   

Program på finska/ tvåspråkigt program

Fredag 28.1.2022/ Tieto-scenen (program på finska)

Klo 11.00–11.25: Kulturell mångfald och internationellt kunnande som en del av dagens arbetslivsfärdigheter

Klo 11.25–11.45: Det nya Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn stärker kunnandet och förmedlar sakkunnigtjänster

Fredag 28.1.2022/ sal 101 C (program på finska)

Klo 12–12.30: Revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik. Föreläsningen tar fasta på centrala teman som berör revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik, i synnerhet innehållet i kapitel fem. Avsikten är att väcka tankar som stöd för uppdateringen av de lokala planerna för småbarnspedagogik.   

Fredag 28.1.2022/ sal 103 (tvåspråkigt program)

Klo 14.15–14.55: Kansallinen lukutaitostrategia ja lukutaito -ohjelma 2030. Lukeva kunta - ja Lukeva koulu -mallit. 

Nationella läskunnighetsstrategin och läskunnighetsprogrammet 2030. 

Verksamhetsmodellerna En läsande kommun och En läsande skola. 

Klo 14.55–15.35: Digiosaaminen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 
Digital kompetens och jämlikhet. Diskussion, påståenden, infallsvinklar. 

Klo 15.35–16.00: Diskussion om framtidens läskunnighet

Lördag 29.1.2022/ Tieto-scenen (program på finska)

Klo 10.30–11.15: Lärdomar från coronatiden: vilka användbara lärdomar har coronapandemin fört med sig och vad behöver åtgärdas?

Lördag 29.1.2022/ Taito-scenen (program på finska)

Klo 12.45–13.00: Intensifieringen av elevhandledningen vid övergången från grundläggande utbildning till andra stadiet

Klo 13.00–13.30: Samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet 

Lördag 29.1.2022/ Sal 201 auditoriet (tvåspråkigt program)

Klo 11.30–12.00: Kaksikielinen esitys perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteiden arviointia koskevista muutoksista ja täsmennyksistä 
En tvåspråkig presentation om ändringar och preciseringar i innehållet om bedömning i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen 

Klo 12.00–13.00: Johdanto ja paneelikeskustelu koulun arviointikulttuurin merkityksestä 
Inledning och paneldiskussion om betydelsen av skolans bedömningskultur 

 

Registrera dig till evenemanget

Datum och plats

28.–29.1.2022

Anmälningsperiod

18.11.2021 – 29.1.2022 kl 10:00