Erasmus+ -kontaktseminarium för allmänbildande utbildning: "Media literacy as a key skill for modern life"

Utbildning Seminarium Nätverksträff Digitalisering Internationalisering Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Erasmus+-programmets nationella programkontor i Tjeckien ordnar ett temaspecifikt kontaktseminarium om utveckling av digital kompetens. Vid seminariet behandlas medieläskunnighet i den allmänbildande utbildningen och inom Erasmus+-projekt och lärarna får inspiration för pågående och nya Erasmus+-projekt.

Seminariet är avsett för Erasmus+-programmets projektkoordinatorer inom allmänbildande utbildning, men också för andra intresserade av medieläskunnighet.

I kontaktseminariet deltar ungefär 40 yrkesverksamma från olika delar av Europa, vilket ger goda möjligheter att bilda nätverk och finna nya projektpartner.

  • tid: 1-3.6.2022
  • plats: Prag, Tjeckien
  • arrangör: Erasmus+-programmets nationella programbyrå i Tjeckien
  • språk: engelska

Målgrupp

Seminariet är i huvudsak avsett för projektkoordinatorer inom den allmänbildande utbildningen som är intresserade av Erasmus+-projekt som berör medieläskunnighet eller säkerhet på nätet. Även personer som har mindre erfarenhet av programmet Erasmus+ och som är intresserade av medieläskunnighet kan delta i seminariet.

Beskrivning av seminariet

Teman och mål

Målen för seminariet är att

  • diskutera medieläskunnighet i den allmänbildande utbildningen och inom Erasmus+-projekt
  • ge deltagarna inspiration och tips för pågående och nya Erasmus+-projekt
  • behandla betydelsen av bland annat kritiskt tänkande och säkerhet på nätet

Ansökan

Det finns totalt 2 platser för deltagare från finländska organisationer inom allmänbildande utbildning. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna. Läs mer om kostnader som ersätts för deltagarna:

Ansökningstiden avslutas 7.4.2022

Mera information:

Kristiina Kirjarinta, kristiina.kirjarinta [at] oph.fi, tfn 0295 331 892

Sida on evenemanget och ansökningsformulär

Datum och plats

3 – 5.10.2022
Praha, Tsekki

Bilagor

Evenemangets preliminära program