Erasmus+ seminariet: "Education for greener future – the role of school in sparking climate awareness and enthusiasm" har flyttats till våren 2022

Seminarium Klimat Internationalisering Utveckling av utbildningen Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen TCA

Det nationella kontoret för Erasmus+ i Finland organiserar tillsammans med Lahtis stad ett seminarium "Education for greener future – the role of school in sparking climate awareness and enthusiasm" för experter inom undervisnings- och utbildningsbranschen från olika europeiska länder.

Seminariet kommer att behandla klimatansvar, klimatentusiasm och hållbara livsstilar, samt skolans roll i fostran och utbildning relaterad till dessa teman. Seminariet möjliggör diskussioner på internationell nivå samt utbyte av perspektiv och erfarenheter inom området klimat och hållbar utveckling.

I seminariet deltar cirka 40 personer från olika håll i Europa och 20 finländska deltagare, vilket ger goda möjligheter till att skapa nätverk.

  • När: 26. - 27.4.2022 Obs! Datumet har ändrats
  • Plats: Lahtis, europeisk miljöhuvudstad 2021
  • Arrangör: nationella Erasmus+ -kontoret i Finland och Lahtis stad
  • Språk: engelska

Målgrupp  

Seminariet är avsett för experter inom undervisnings- och utbildningsbranschen, småbarnspedagogiksen medräknad, som är intresserade av klimatmedvetenhet.

Beskrivning av seminariet

Seminariet kommer att fokusera på skolans roll för att öka klimatansvar och klimatentusiasm. Deltagarna får uppleva skolans dagliga liv i den europeiska miljöhuvudstaden, utforska de många möjligheterna att främja en hållbar livsstil i skolan på Sibelius House Gala, ta del i diskussioner om klimattemat och bli bekanta med Lahtis. Samtidigt erbjuder seminariet en möjlighet för kamratstöd och nätverkande med europeiska kollegor.

Om coronasituationen tillåter kommer seminariet att hållas på plats, men vi förbereder oss för att genomföra ett tredagars seminarium som ett distans- eller hybridevenemang.

Ansökan

Det finns totalt 20 platser för finländska experter inom undervisnings- och utbildningsbranschen. Seminariet är avgiftsfritt för deltagarna.

Det nationella kontoret för Erasmus+ i Finland bjuder på boende, måltider, seminarieprogram och utbildning samt det sociala programmet under seminariet.

Internationella deltagare från olika europeiska länder kommer att delta i seminariet antingen på plats eller på distans beroende på coronasituationen.

Ansökningstiden utgår i mars 2022

Mer information:

Kristiina Kirjarinta (allmänbildande utbildning), kristiina.kirjarinta [at] oph.fi, tfn: 0295 331 892

Huvudarrangörerna är Erasmus+ nationella kontoren i Finland och Lahtis stad.

#greenlahti #Erasmus+

Ansökningsblanketten

Datum och plats

26.–27.4.2022
2 päivää / 2 dagar

Anmälningsperiod

28.2.2022 – 11.3.2022 kl 23:59

Bilagor

Bilagor
Keynote: Sustainable education? by Nicolai Seest