FÄRDPLAN - Steg mot en språkmedveten skola

Utbildning Grundläggande utbildning

Utbildningsstyrelsen ordnar tillsammans med Europeiska centret för moderna språk (ECML) en workshop

Vår skolmiljö blir också alltmer flerspråkig och internationell. Det mest akuta behovet av förändring finns när det gäller integreringen av ukrainska barn i vår skolgemenskap. Främja flerspråkighet och lär er mer om hur er skola kan arbeta med språkinlärning i alla ämnen!

ECML:n englanninkielinen havaintokuva ROADMAP-itsearvioinnista

Färdplanen, ett verktyg som tagits fram av ECML, dvs ROADMAP-verktyg för självbedömning, stöder utvecklingen av en språkmedveten verksamhetskultur och undervisning i skolorna och utvecklingen av elevernas språkkunskaper. Det gör det möjligt för skolorna att analysera och utvärdera sina resultat och utveckla en språkundervisning som involverar hela skolgemenskapen. Förutom verktyget för självbedömning innehåller webbplatsen metoder och exempel för att stödja utvecklingen av elevernas språkkunskaper och kritiska tänkande.  Det kan till exempel användas för att starta utvecklingsprocesser eller vara en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Finlands nationella utbildningsbyrå och Europeiska centret för moderna språk, ECML kommer att ordna en tvådagars workshop för att presentera ROADMAP-verktygets mål och funktioner. Workshopen riktar sig främst till lärare och rektorer i grundskolor.

Utbildarna kommer att vara Katri Kuukka, undervisningsråd på finska Skolverket, och Nermina Wikström, Undervisningsråd på svenska Skolverket, experter från ROADMAP-arbetsgruppen.

Evenemanget äger rum torsdag-fredag den 20–21 oktober på Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, Helsingfors. 

Ungefär 30 personer kan delta i evenemanget enligt principen "först till kvarn, först till kvarn". Om möjligt söker vi partners från samma skola (helst en rektor och en lärare) eller från skolor som har ett nära samarbete.

Anmäl dig senast måndag 3.10.2022.

 Engelska, finska och svenska kommer att användas. Evenemanget är gratis. 

Kaffe serveras.

Program

Programmet är gratis.

Torsdag kl.  9:30–16:00

Fredag kl. 9:00–15:00

Anmäl dig här

Datum och plats

30.11 – 1.12.2022
Opetushallitus, Karppi-tila
Hakaniemenranta 6, Helsinki

Anmälningsperiod

10.10.2022 – 25.11.2022 kl 23:59