Frågetimme för er som planerar ett Nordplus-projekt för år 2023

Informationsmöte Internationalisering Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Småbarnspedagogik Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Nordens språk

Frågetimmen är riktad till aktörer inom småbarnspedagogik, för- och grundskola, gymnasieutbildning, yrkesutbildning samt grundläggande konstundervisning som planerar ett Nordplus Junior, Nordplus Horisontal eller Nordplus Nordens Språk-projekt inför ansökningsrundan 2023. En ny programperiod 2023–2027 startar och ansökan är öppen från och med början av november. Under frågetimmen introduceras programmen kort. Största delen av tiden är till för sökandes frågor.

Ansökningstiden utgår den 1.2.2023 kl. 23.59 (CET).

Läs mer om Nordplus-programmen:

Oph.fi/nordplus

Nordplusonline.org

Datum och plats

7.11.2022 14.30 – 15.30
1 h