Informationsmöte om statsunderstöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet 2023

Utbildningsstyrelsen ordnar ett informationstillfälle (på finska) onsdag 14.12 kl. 13-15 om statsunderstöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet 2023. Informationsmötet ordnas på distans (Teams). Mer information och länken till informationstillfället

Efter den finskspråkiga informationen ordnas ett svenskspråkigt informationsmöte kl. 15-16 (på Teams). Anmälan till informationsmötet.

Mer information: Sonja Hyvönen (sonja.hyvonen(at)oph.fi)

 

Datum och plats

14.12.2022 15.00 – 16.00