LP-verktyget för integrationsutbildningen

Utbildningsstyrelsen ordnar i augusti 2022 fyra webbutbildningar om LP-verktyget för integrationsutbildningen med samma innehåll. Denna utbildning ordnas på svenska. Utbildningsanordnarna kan använda verktyget vid utarbetandet av sin egen integrationsläroplan. Utbildningsstyrelsen rekommenderar användningen av verktyget. 

Utbildningar på finska med motsvarande innehåll

10.8. klo 14.00-15.30 KOTO-työkalun käyttöönotto
11.8. klo 9.30-11.00 KOTO-työkalun käyttöönotto
17.8. klo 9.30-11.00 KOTO-työkalun käyttöönotto

Ni behöver inte anmäla er på förhand till webbutbildningarna. 

Mer information:
eperusteet [at] opintopolku.fi (eperusteet[at]opintopolku[dot]fi)

Datum och plats

18.8.2022 09.30 – 11.00