Morgonkaffe om förändringar gällande förebyggande av mobbning och diskriminering samt disciplinära åtgärder från och med 1.8.2022

Från och med 1.8.2022 har personalen i förskolor, skolor och läroanstalter i fortsättningen  effektivare medel att ingripa i mobbning, diskriminering, trakasserier och våld utgående från preciseringar i de lokala läroplanerna. Förändringarna är en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier. I åtgärdsprogrammet ingick ett lagstiftningsprojekt för att precisera och korrigera undervisningsväsendets bestämmelser så att man kan ingripa i mobbning i rätt tid, stärka elevens rättsliga ställning och säkerställa en trygg inlärningsmiljö för alla i skolan. 

Utbildningsstyrelsens undervisningsråd Christine Söderek presenterar förändringarna.

Ingen förhandsanmälan behövs. 

Klicka här för att ansluta till evenemanget.

Datum och plats

25.8.2022 08.00–09.00
TEAMS

Bilagor

Presentation från morgonkaffet 25.8.2022