Nordplus Junior-kontaktseminarium för småbarnspedagogik och förskolan

Seminarium Lärare och pedagogisk personal Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Nordplus Junior Nordplus-program

Hur kan lärmiljön stödja och uppmuntra den naturliga nyfikenheten och lärandet hos barn? Och hur kan intresset för hållbarhet väckas och utvecklas?

Varmt välkommen till ett seminarium med fokus på barnkonventionen och Agenda 2030, där du får lära mer om undervisning som främjar lek, kreativitet och lustfyllt lärande, ta del av pedagogiskt material och övningar och möta kollegor från Norden och Baltikum.

För vem?

Lärare. skolledare och annan personal inom småbarnspedagogik och förskolor. 

Ansök via webropol-länken

Datum och plats

16.–18.5.2022
ca 2 dagar
Danmark, Köpenhamn

Anmälningsperiod

14.10.2021 – 1.4.2022 kl 23:59

Bilagor

Infoblad

Anmälningsavgift

Deltagandet är avgiftsfritt, resor och logi betalas av Nordplus.