Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken 7.9.2022 – Stöd för barnet

Webbinarium Lärare och pedagogisk personal Småbarnspedagogik

Vi önskar alla föräldrar och vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken välkomna till Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken den 7 september med start klockan 17.50. Kvällens tema är Stöd för barnet.   

Föräldrakvällen är riktad även till personal inom småbarnspedagogiken. Under kvällen diskuteras barnets rätt till stöd som ges i småbarnspedagogiken och samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken, särskilt med fokus på stöd för barnet. Hur kan vi tillsammans på bästa möjliga sätt stödja barnets utveckling, lärande och välbefinnande? Vad innebär det att varje barn har rätt till stöd i småbarnspedagogiken och hur tar det sig uttryck i den pedagogiska verksamheten?

Under det riksomfattande evenemanget kan man utbyta erfarenheter med andra föräldrar runtom i Finland. Föräldrakvällen kan också kombineras med egna tillställningar som man ordnar inom småbarnspedagogiken för föräldrarna och vårdnadshavarna.

Evenemanget ordnas i samarbete med Suomen Vanhempainliitto ry, Förbundet Hem och skola i Finland rf, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat ry, Kommunförbundet och Utbildningsstyrelsen.

Evenemangets program är i huvudsak på finska men man kan delta i diskussionen på svenska.


Program

** kl. 17:50 programmet börjar ** 

Undervisningsråden Kati Costiander och Heidi Sairanen från Utbildningsstyrelsen fungerar som programvärdar under kvällen. 

Musikhälsning från Jyväskylä
Vox Aurean kuoroperheen ja Valteri-koulu Onervan pienet

Hälsningar till föräldrarna
undervisningsminister Li Andersson

Lapsen oikeus tukeen
undervisningsråden Kati Costiander och Heidi Sairanen

Tuen polulla yhdessä
sakkunnig inom småbarnspedagogik Merja Korhonen och sakkunnig inom familjearbete Laura Klemetti, Finlands Föräldraförbund rf

Paneelikeskustelu – Mitä se lapsen tuki oikein tarkoittaa?
föräldrarepresentant 
Pialiisa Toropainen
speciallärare inom småbarnspedagogik Mikko Tiihonen, SVEOT ry
universitetslektor Päivi Pihlaja, Helsingfors universitet
daghemsföreståndare Elina Wallin, enheten för småbarnspedagogik Pihlaja-Ruskeasuo, Helsingfors stad
diskussionen leds av utvecklingschefen Jarkko Lahtinen, Kommunförbundet

Ainoa huoneessa vai yksi monista?
skådespelare-författare Jani Toivola

Avslutande ord
generaldirektör Minna Kelhä, Utbildningsstyrelsen

** kl. 19.15 programmet slutar ** 

***Förändringar i programmet är möjliga.
 

Information om deltagande

Du kan följa med programmet i direktsändning via nätet och delta i diskussionerna genom att registrera dig till evenemanget.

Varmt välkommen!

Logga in till evenemanget här

Datum och plats

7.9.2022 17.50 – 19.15