Webbinarium för utbildningsanordnare om nyttan med att förbättra kundupplevelsen

Webbinarium

Är du intresserad av hur man skapar en bättre kundupplevelse? Vi ordnar ett lunchseminarium där du får höra om hur man har utvecklat kundupplevelsen inom utbildningssektorn i Finland och får praktiska tips för ditt eget arbete. 

Den studerandes upplevelse av läroanstalten påverkas utöver undervisningen av allt det som hen möter och av hur hen bemöts under sina studier: detta innefattar bland annat kommunikationen och studerandetjänsterna samt olika fysiska och virtuella möten. Upplevelserna hos personer som ansökt om studieplats och de studerande vid läroanstalten påverkar i hög grad såväl de studerandes vardag som läroanstaltens rykte.

Under den första veckan i oktober firas i Finland och globalt både kundtjänstveckan och kundupplevelsedagen. I höst deltar Utbildningsstyrelsen i firandet genom att arrangera ett lunchseminarium på temat hur man kan skapa en bättre vardag för de studerande och personalen vid läroanstalten genom att satsa på kundupplevelsen.

Under webbinariet får du höra om hur man har utvecklat kundupplevelsen inom utbildningssektorn i Finland och får praktiska tips för ditt eget arbete. Webbinariet inleds av Outi Kinnunen, proffs på tjänstedesign, samutveckling och strategisk utveckling med över tjugo års erfarenhet inom området. Outi har en lång karriär inom högskolesektorn bakom sig och arbetar för närvarande vid tjänstedesignbyrån Vision Factory med förändringsprojekt för utbildningsorganisationer, städer, kommuner och företag. Inom projekten skapar man tillsammans nya verksamhetsmodeller, strategier och tjänster eller utvecklar verksamhetskulturen i en mer kundfokuserad riktning genom samutveckling och tjänstedesign.

Evenemanget riktar sig till anställda vid läroanstalter och högskolor som arbetar med kundrelationer, utveckling, ledning, kommunikation eller marknadsföring, men alla som är intresserad av temat är välkomna att delta. Evenemanget arrangeras av Utbildningsstyrelsen. 

Webbinariets språk är finska. Programmet och anmälningsanvisningar finns på evenemangets finskspråkiga sida.
 

Datum och plats

3.10.2022 12.00 – 13.15