XIV Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

kanasainvalisyyspaivat joensuu kuva

Glädje och medmänsklighet! - Kunnande skapas tillsammans

Framtidstro, respekt och medkänsla för varandra –

hur kan man med internationell verksamhet i skolor och inom småbarnspedagogik uppnå dessa?

Hur stärker vi gemenskap och jämlikhet?


Program:

Torsdag 10.11.2022

Joensuu konservatorium och Östra Finlands universitet, Universitetsgatan 4, Joensuu

9.00-10.30 Inkluderande distansmöte för barn och unga (online), batch break concept - separat registrering 

11.00 Anmälning av deltagarna

11.00–13.00 InfoTorget öppet

12:00-13:00 Lunch

13:00- 14.15 Inledning

Välkommen

"Rakkaus maailman moninaisuuteen – taiteilija toisintekijänä"  

Raisa Foster,  Docent, Östra-Finlands Universitet och Konstuniversitetet

14.30–15.15 Parallella sessioner (A)

15.15–15.40 Paus med kaffe, InfoTorget öppet

15.40–16.25 Parallella sessioner (B)

16.30–17.15 "Valmiuksia, kielitaitoa ja kulttuurinymmärtämistä"

Kim Väisänen, Företagare från Östra Finland, start-up investerare, seriemisslyckare, författare av facklitteratur, styrelseamatör

19.00 – Mottagning av Joensuu stad, Konstmuseum.

 
Fredag 11.11.2022

09.00–10.00 Kulturmöten

10.00–10.20 Paus med kaffe, InfoTorget öppet

10.20–11.15 Parallella sessioner (C)

11.20-11.30 

11.30–11.50 Handbok för hållbar internationalisering

11.50–12.50 Lunch, Östra Finlands universitet, InfoTorget öppet

12.50–14.00 Avslutning av dagarna

"Mitä on planetaarinen kansalaisuus ja miksi se on nykyaikana välttämättömyys?"

Arto. O. Salonen,  Professor på Östra-Finlands universitet, medlem av Finlands expertpanel för hållbar utveckling, doktor i vetenskap på Snellman sommaruniversitetet. 

Tackord och stafettpinnen till nästa års arrangörer av internationaliseringsdagarna

14.00- Servering av mousserande vin (alkohol/alkoholfritt).

Anmäl dig med senast den 26.10.2022!

Evenemanget är kostnadsfritt för deltagarna. Alla ansvarar för rese- och boendekostnader.

 

Registrera dig här

Datum och plats

10 – 11.11.2022
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät järjestetään 10.-11.11.2022 Joensuussa.

Bilagor

Beskrivning av sessionerna
Hotell i närheten till specialpris
Deltagare på infotorget (kompletteras)