Educa-mässan 2023

Seminarium Nätverksträff Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Erasmus+ Nordplus-program

Kom och träffa oss på det största årliga evenemanget inom undervisning och pedagogik. Mässan är öppen fre 27.1 kl. 10–20.30 och lö 28.1 kl. 10–17. Evenemangets huvudtema är Framtidens bildning – betydelsen av fostran, undervisning och forskning. Educas program består av högklassiga föreläsningar, program på mässavdelningarna och en utställning om branschen.  

Vi syns och hörs på mässan med både inhemskt och internationellt program. Våra scenprogram lyfter fram strategiskt centrala teman, såsom förnyat stöd inom småbarnspedagogiken, mångsidig kompetens, förnyelse av utvärderingen, kvalitetsstrategi för gymnasieutbildningen, partnerskap mellan yrkesutbildning och arbetslivet, hållbart välbefinnande inom fostran och utbildningen samt fördelar och möjligheter med lättläst språk i undervisningen. 

Vår huvudmässavdelning finns i närheten av Lärarens vardagsrum i Mässcentrum (avdelningsplats 6m60). På avdelningen får du träffa våra experter och höra om bl.a. Erasmus+- och NordPlus-programmen. Du kan också bekanta dig med läromaterial och publikationer från vårt förlag OPH Läromedel.  

På Hörnan deltar vi med helt svenskspråkigt program. Du hittar vår avdelning nära TIETO-scenen (avdelningsplats 6p35). Utbildningsstyrelsen är starkt tvåspråkig på mässan även på sin huvudmässavdelning.   

Det internationella mässprogrammet som genomförs på webben lyfter fram den finländska utbildningens styrkor och teman som är intressanta på internationell nivå, såsom digitalisering och välbefinnande samt lärarutbildning. Programmet har beretts i samarbete mellan Education Finland som främjar utbildningsexport samt UKM och OAJ.  

Du kan registrera dig till evenemanget på förhand. Evenemanget är avgiftsfritt för alla registrerade yrkespersoner inom undervisning, fostran och forskning.   

Vårt scenprogram på Hörnan  

Fredag 27.1.2023/ Scenen 6p30

14–15 Olika bakgrunder – jämlika möjligheter?

Står våra barn på samma startlinje när de inleder skolgången? Hur kan vi trygga jämlika möjligheter längs med hela lärstigen, från småbarnspedagogiken upp till andra stadiet, för våra barn, elever och studerande oberoende av modersmål, kön, inlärningssvårigheter, etnicitet och socioekonomisk bakgrund?

Paneldeltagare utvärderingsexpert Chris Silverström, NCU, rektor Josefin Svedin, Valteri, koordinator Emilia Christiansen, Sydkustens landskapsförbund, ledande utvärderingsexpert Jan Hellgren, NCU, inkluderingsexpert Malin Gustavsson, Ekvalita och modersmålslärare Camilla Nygård, Zachariasskolan. Moderator undervisningsråd Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen.

Fredag 27.1.2023/ Finlands svenska lärarförbunds monter 6p40

15.05–15.25 Live från Hörnan: Vad föds vi till? Skolans betydelse för ett jämlikt liv

Skolan är en neutral arena, en plattform där drömmar och möjligheter möts. Där vi oberoende vem vi är och vilken bakgrund vi kommer ifrån ska få samma start på livet och utbildningsstigen. Samtidigt ligger ett ständigt och hårt arbete bakom en jämlik skola. Hur fortsätter vi skapa mervärde över hela utbildningssektorn? Vilka är våra målsättningar och vilka utmaningar möter vi i vardagen? Här går vi in på best practices och goda historier om hur det är att vara en föregångare på olika plan när det kommer till en jämlik skola. Medverkande Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen och aktörer inom jämställdhetsprojekt. Moderator Anna Bertills.

Lördag 28.1.2023/ Scenen 6p30 

12.00–13.00 Unga + språk = sant?

Hur ser unga i Svenskfinland på behovet av språkkunskaper? Varför väljer allt färre högstadieelever och gymnasiestuderande att läsa främmande språk och hur kan vi vända den trenden? Vad motiverar unga till språkstudier? En diskussion som riktar sig till språklärare och alla andra intresserade. Moderator Katarina von Numers-Ekman, ombudsman i utbildningsteamet på Svenska kulturfonden. Arrangör Svenska kulturfonden, Ung företagsamhet rf och Utbildningsstyrelsen.

Registrera dig till evenemanget

Datum och plats

27 – 28.1.2023

Anmälningsperiod

15.8.2022 – 28.1.2023 kl 15:00