Erasmus+ för yrkesutbildning: Frågestund om finansieringsansökan för ackrediterade organisationer (KA121)

Ansökningsomgång för finansiering Webbinarium Internationalisering Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen

Frågetimmen är avsedd för organisationer inom yrkesutbildningen som har ackrediterats för Erasmus+ -programperioden 2021–2027. 

Evenemanget är på finska.

Gå med i webbinariet

Datum och plats

9.2.2023 14.00 – 15.00