Erasmus+ för yrkesutbildning: Information om finansieringsansökan för dem som ansöker om kortvariga mobilitetsprojekt (KA122-VET)

Informationsmöte Ansökningsomgång för finansiering Webbinarium Internationalisering Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen

Ansökningsinformationen är avsedd för organisationer inom yrkesutbildningen som ansöker om kortvariga mobilitetsprojekt (KA122). Om din organisation inte har ackreditering under programperioden 2021–2027 kan du ansöka om finansiering för ditt mobilitetsprojekt via denna funktion. 

Evenemanget är på finska och spelas in. 

Gå med i webbinariet

Datum och plats

10.1.2023 14.00 – 15.30

Bilagor