Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld - lanseringswebbinarium 2 - trakasserier och våld

Webbinarium Välbefinnande Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Webbplatshelheten för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld har nu publicerats också på svenska . Webbsidan är bl.a. avsedd för professionella som jobbar med allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildningar. Utbildningsstyrelsen ordnar under våren en serie webbinarier för att lansera materialet på svenska.

Webbinarierna erbjuder sakkunnigföreläsningar kopplat till olika teman på sidan men också kortare presentationer av sidans innehåll. Under webbinarierna presenterar vi också olika konkreta verktyg och material som yrkesverksamma kan ha nytta av i sitt arbete. Webbinarierna är riktade till lärare och övrig personal på enheterna, rektorer och ledare för dessa verksamheter och personal som jobbar inom elev- och studerandevårdstjänsterna.

Webbsidan är en del av undervisnings- och kulturministeriets Åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna samt en av åtgärderna i Barnstrategins genomförandeplan.

Webbinarierna kräver ingen förhandsanmälan! Välkommen med!

 

Webbinarium 2

Program:

Anmälningsskyldighet vid misstanke om brott mot barn, samt synpunkter på hur man bör föra samtal med barnen - Julia Korkman, rättspsykolog, HEUNI - European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations

Utbildningsstyrelsens nya webbplatshelhet Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld - Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Barnahus - rättspsykolog Julia Korkman, HEUNI

Skydda Barn rf:s material - barnrättsspecialist Matilda Sandvik, Skydda Barnen rf

Skydda Barn rf:s barnrättsspecialist Matilda Sandvik berättar om Skydda Barnens material som stärker förebyggandet av sexuella trakasserier, grooming och sexuellt våld mot barn och som främjar barns välmående speciellt i digitala omgivningar, inklusive Stop, Slow & Go materialen som stärker barns digitala säkerhetskunskaper och #MyFriendToo webbplatsen och materialen som erbjuder ungdomar information om hur de kan stöda en vän som blivit utsatt för övergrepp. Matilda presenterar också Kip- besättningen tar hand om bekymmer- uppgiftshäftet, som stärker barns känslomässiga färdigheter genom att hjälpa dem behandla olika känslor. Materialen som presenteras är inriktade ända från småbarnspedagogiken fram till andra stadiet.

Evenemanget bandas inte.

Lanseringswebbinarierna forsätter med webbinarium 3 med temat mobbningsförebyggande arbete 27.4.

Länk till webbinarium 1 (30.3)

Länk till webbinarium 3 (27.4)

Information om webbinarium 4 uppdateras senare.

 

Tilläggsinformation: undervisningsråd Christine Söderek, fornamn.efternamn [at] oph.fi

 

Datum och plats

4.4.2023 13.30 – 15.30