Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld - lanseringswebbinarium 3 - mobbningsförebyggande arbete

Webbinarium Välbefinnande Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Webbplatshelheten för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld har nu publicerats också på svenska . Webbsidan är bl.a. avsedd för professionella som jobbar med allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildningar. Utbildningsstyrelsen ordnar under våren en serie webbinarier för att lansera materialet på svenska.

Webbinarierna erbjuder sakkunnigföreläsningar kopplat till olika teman på sidan men också kortare presentationer av sidans innehåll. Under webbinarierna presenterar vi också olika konkreta verktyg och material som yrkesverksamma kan ha nytta av i sitt arbete. Webbinarierna är riktade till lärare och övrig personal på enheten, rektorer och ledare för dessa verksamheter och personal som jobbar inom elev- och studerandevårdstjänsterna.

Webbsidan är en del av undervisnings- och kulturministeriets Åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna samt en av åtgärderna i Barnstrategins genomförandeplan.

Webbinarierna kräver ingen förhandsanmälan! Välkommen med!

 

Webbinarium 3

Program:

Utbildningsstyrelsens nya webbplatshelhet Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld - Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Trygg skola och småbarnspedagogik - Folkhälsans arbete för trygga relationer bland barn och unga

  • Tillsammans i skolan- presentation av bl.a. vänelevs- och tutorverksamheten och Skolfred - Tove Ajalin & Maria Lingonblad, Folkhälsan
  • Presentation av läromedlet Jag & Vi- känslor samspel och empati,  - Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser & Maria Stoor-Grenner, Folkhälsan

Vi i klassen - Maria Ostrow, sakkunnig inom barn- och familjearbete, Barnavårdsföreningen i Finland rf.

Vi i klassen programmet riktar sig till förskola och lågklasser. Målsättningen med programmet är att stärka elevernas sociala färdigheter, öka självkänslan och förbättra trivsel och välmående i klassen. Utöver lektioner och lektionsplaneringar erbjuder vi utbildning och konsultationer för skolpersonal med syfte att ge metoder och praktiska övningar som kan användas för att öka trivseln och stärka gruppdynamiken i klassen. 

Evenemanget bandas inte.

 

Lanseringswebbinarierna forsätter under hösten 2023 med webbinarium 4 med temat nätsäkerhet och digitalt välmående 13.9 kl 13.30 (länk).

Information om webbinarium 5 - diskriminering uppdateras senare.

 

Tilläggsinformation: undervisningsråd Christine Söderek, fornamn.efternamn [at] oph.fi

Datum och plats

27.4.2023 13.30 – 15.30