Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld - lanseringswebbinarium 4 - Nätsäkerhet och digitalt välmående

Webbinarium Välbefinnande Elev- och studerandevård Lärare och pedagogisk personal Säkerhet och trygghet Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Webbplatshelheten för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld har nu publicerats också på svenska. Webbsidan är bl.a. avsedd för professionella som jobbar med allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildningar. Utbildningsstyrelsen ordnar under 2023 en serie webbinarier för att lansera materialet på svenska. Under våren 2023 ordnades tre webbinarier och på hösten 2023 fortsätter webbinarieserien med ytterligare två tillfällen.

Webbinarierna erbjuder sakkunnigföreläsningar kopplat till olika teman på sidan men också kortare presentationer av sidans innehåll. Under webbinarierna presenterar vi också olika konkreta verktyg och material som yrkesverksamma kan ha nytta av i sitt arbete. Webbinarierna är riktade till lärare och övrig personal på enheten, rektorer och ledare för dessa verksamheter och personal som jobbar inom elev- och studerandevårdstjänsterna.

Webbsidan är en del av undervisnings- och kulturministeriets Åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna samt en av åtgärderna i Barnstrategins genomförandeplan.

Webbinarierna kräver ingen förhandsanmälan! Välkommen med!

 

Webbinarium 4

Program:

Utbildningsstyrelsens nya webbplatshelhet Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld - Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Det digitala våldet – olika former av brott på nätet och hur man kan förebygga - handledare & utvecklare av svenskspråkig service Nathalie Wingren, Brottsofferjouren

Toppen – Digitalt välmående på ett lätt och roligt sätt! - planerare Sophie Feldt, Rädda Barnen

Elevapp: stöd och hjälp när eleven möter utmaningar på sociala medier och internet. Elevappen är gratis att använda för skolor/kommuner och riktar sig i första hand till elever i åk 5-9. Anna Wulff, Vasa övningsskola.

Evenemanget bandas inte.

 

Lanseringswebbinarierna forsätter med webbinarium 5 med temat diskriminering 3.10 (länk)

Tilläggsinformation: undervisningsråd Christine Söderek, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

 

Datum och plats

13.9.2023 13.30 – 15.30