Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld - lanseringswebbinarium 5 - Diskriminering

Webbinarium Välbefinnande Elev- och studerandevård Lärare och pedagogisk personal Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Webbplatshelheten för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld har nu publicerats också på svenska. Webbsidan är bl.a. avsedd för professionella som jobbar med allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildningar. Utbildningsstyrelsen ordnar under 2023 en serie webbinarier för att lansera materialet på svenska. Under våren 2023 ordnades tre webbinarier och på hösten 2023 fortsätter webbinarieserien med ytterligare två tillfällen.

Webbinarierna erbjuder sakkunnigföreläsningar kopplat till olika teman på sidan men också kortare presentationer av sidans innehåll. Under webbinarierna presenterar vi också olika konkreta verktyg och material som yrkesverksamma kan ha nytta av i sitt arbete. Webbinarierna är riktade till lärare och övrig personal på enheten, rektorer och ledare för dessa verksamheter och personal som jobbar inom elev- och studerandevårdstjänsterna.

Webbsidan är en del av undervisnings- och kulturministeriets Åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna samt en av åtgärderna i Barnstrategins genomförandeplan.

Webbinarierna kräver ingen förhandsanmälan! Välkommen med!

 

Webbinarium 5

Program:

Utbildningsstyrelsens nya webbplatshelhet Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld 

Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Diskriminering - något som berör oss alla. Föreläsning om hur diskriminering kan ta sig i uttryck, vad lagen säger och hur vi kan göra annorlunda,

Virve Savoila, Ekvalita

RESPEKT- Interaktiva workshoppar för att förebygga diskriminering, sexuella trakasserier och mobbning,

Karolina Asén, Luckan UngInfo

Tänk om – ett diskussionsmaterial om normer. Syftet med materialet är att väcka tankar, skapa diskussioner och att inspirera till vidare arbete för att göra olika verksamheter mer jämlika, inkluderande och respektfulla.

Sara Sundell, Folkhälsan

 

Evenemanget bandas inte.

Tilläggsinformation: undervisningsråd Christine Söderek, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

Länk till webbinarium 5

Datum och plats

3.10.2023 13.30 – 15.30