Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld - lanseringswebbinarium 1 - ensamhet, ogynnsamma barndomsupplevelser och hoppfullhet

Webbinarium Välbefinnande Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Webbplatshelheten för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld har nu publicerats också på svenska . Webbsidan är bl.a. avsedd för professionella som jobbar med allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildningar. Utbildningsstyrelsen ordnar under våren en serie webbinarier för att lansera materialet på svenska.

Webbinarierna erbjuder sakkunnigföreläsningar kopplat till olika teman på sidan men också kortare presentationer av sidans innehåll. Under webbinarierna presenterar vi också olika konkreta verktyg och material som yrkesverksamma kan ha nytta av i sitt arbete. Webbinarierna är riktade till lärare och övrig personal på enheten, rektorer och ledare för dessa verksamheter och personal som jobbar inom elev- och studerandevårdstjänsterna.

Webbsidan är en del av undervisnings- och kulturministeriets Åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna samt en av åtgärderna i Barnstrategins genomförandeplan.

Webbinarierna kräver ingen förhandsanmälan! Välkommen med!

 

Webbinarium 1

Program:

Ensamhet och utanförskap - Jessica Hemberg, äldre universitetslektor, docent i vårdvetenskap, Åbo Akademi

Utbildningsstyrelsens nya webbplatshelhet Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld - Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

(O)gynnsamma barndomsupplevelser och hoppfullhet samt deras inverkan på välmående på sikt: vad kan vi alla göra? - Saija Westerlund-Cook, sakkunnig i familjearbete och verksamhetsutvecklare i ungdomsfrågor, Folkhälsan och Turun yliopisto

Evenemanget bandas inte.

Lanseringswebbinarierna forsätter med webbinarium 2 med temat våld och trakasserier 4.4 samt med webbinarium 3 med temat mobbningsförebyggande arbete 27.4.

Länk till webbinarium 2 (4.4)

Länk till webbinarium 3 (27.4)

Information om webbinarium 4 uppdateras senare.

 

Tilläggsinformation: undervisningsråd Christine Söderek, fornamn.efternamn [at] oph.fi 

Datum och plats

30.3.2023 13.30 – 15.30