KOSKI- och Valpas-kliniken för allmänbildande utbildning

Informationsmöte Utbildning Digitalisering Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete

KOSKI- och Valpas-klinikerna för allmänbildande utbildningen fortsätter våren 2023! Klinikerna för allmänbildande utbildningen anordnas varannan vecka på fredagar klockan 9.30-10.30 som Teams-möten. Syftet med klinikerna är att vara öppna diskussionstillfällen där utbildningsanordnare kan ställa akuta och aktuella frågor relaterade till KOSKI- och Valpas-tjänsterna.

På allmänbildande utbildningens klinker ger KOSKI- och Valpas-tjänsternas sakkunniga rådgivning om tjänsterna och förskoleundervisningens, grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens statsandelsfinansieringens sakkunniga svarar på frågor som utbildningsanordnare och KOSKI-användare ställer. KOSKI-klinikerna är också öppna för huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete, anordnare av grundläggande konstundervisning, aktörer som ordnar annan än reglerad utbildning som Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS) anskaffat samt dessa aktörers KOSKI-användare.

Tillfällen har ingen förutbestämd agenda utan deras innehåll bestäms utifrån de frågor och samtalsämnen som tas upp. Tillfällena spelas inte in.

Teams-länken för allmänbildande utbildningens kliniker samt klinikernas evenemangskalender finns i eDuuni-wiki. Observera att det finns separata Teams-länkar för allmänbildande utbildningens kliniker och yrkesutbildningens kliniker som anordnas varannan vecka!

Datum och plats

9.6.2023 09.30 – 10.30
1 h