KOSKI- och Valpas -kliniken för yrkesutbildning

Informationsmöte Utbildning Nätverksträff Digitalisering Yrkesutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning

Klinikerna för yrkesutbildningen fortsätter hösten 2023! Yrkesutbildningens kliniker hålls varannan vecka på fredagar klockan 9.30-10.30 som Teams-möten. Syftet med klinikerna är att vara öppna diskussionstillfällen där utbildningsanordnare kan ställa akuta och aktuella frågor relaterade till KOSKI- och Valpas-tjänsterna. Tillfällen har ingen förutbestämd agenda utan deras innehåll bestäms utifrån de frågor och samtalsämnen som tas up.

På yrkesutbildningens kliniker ges servicespecifik rådgivning av sakkunniga från KOSKI- och Valpas-tjänsterna, ePUK-tjänsten samt yrkesutbildningens statsandelsfinansieringens sakkunniga, som svarar på frågor som utbildningsanordnare och KOSKI-användare ställer.

Teams-länken för yrkesutbildningens kliniker samt klinikernas evenemangskalender finns i eDuuni-wiki. Observera att det finns separata Teams-länkar för allmänbildande utbildningens kliniker och yrkesutbildningens kliniker som anordnas varannan vecka!

Datum och plats

15.12.2023 09.30 – 10.30
1 h