Stöd för bedömningen - Bedömning av elever i behov av stöd för lärande

Stöd för bedömningen - Utbildningsstyrelsens fortbildningswebbinarier om bedömning

Utbildningsstyrelsen erbjuder lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Fortbildningarna genomförs som webbinarier.

 

Måndag 27.3.2023 kl. 15–16.30

Bedömning av elever i behov av stöd för lärande

Sakkunnig: undervisningsrådet Maj-Len Engelholm

 

Anmäl dig senast 20.3.2023 kl. 12.00!

I samband med anmälan kan du på förhand ställa frågor i anknytning till temat för webbinariet. Till de som anmält sig skickas en länk till Teams dagen före ifrågavarande webbinarium. Vänligen kontakta Tuula Kinnunen per e-post (tuula.kinnunen(at)oph.fi) om du som anmält dig inte får en länk.

Webbinariet bandas inte.

Anmäl dig här

Datum och plats

27.3.2023 15.00 – 16.30
Teams

Anmälningsperiod

24.2.2023 – 20.3.2023 kl 12:00