Stöd för bedömningen - Matematik och omgivningslära

Webbinarium Undervisning och handledning Läroplan Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

Stöd för bedömningen - Utbildningsstyrelsens fortbildningswebbinarier om bedömning

Utbildningsstyrelsen erbjuder lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Fortbildningarna genomförs som webbinarier.

 

Torsdag 23.11.2023 kl. 14.30-16.30

Matematik och omgivningslära

Sakkunnig: undervisningsrådet Kristian Smedlund

 

Anmäl dig senast 22.11.2023 kl. 12.00!

I samband med anmälan kan du på förhand ställa frågor i anknytning till temat för webbinariet. Till de som anmält sig skickas en länk till Teams dagen före ifrågavarande webbinarium. 

Anmäl dig

Datum och plats

23.11.2023 14.30 – 16.30

Anmälningsperiod

1.10.2023 – 22.11.2023 kl 12:00