Uusia mausteita matematiikan ja käsityön opetukseen webinaari / Nya kryddor i undervisningen i matematik och slöjd webbinarium

Webbinarium Grundläggande utbildning

Utbildningsstyrelsen ordnar en tvåspråkig fortbildning online 28.3 kl. 10.00 – 15.30 som riktas till lärare i matematik, naturvetenskaperna och slöjd inom den grundläggande utbildningen samt till klasslärare. Syftet med utbildningen är att erbjuda konkreta verktyg för att höja elevernas intresse för undervisningen i matematik, naturvetenskaperna och slöjd samt att bland annat ge exempel på samarbetet mellan dessa läroämnen. Utbildningen är avgiftsfri. 

Program:

10.00–10.15      Webinaarin avaus / Webbinariets öppning
                            Opetusneuvos Leo Pahkin, Opetushallitus
 

10.15–10.45      Om programmering i programmet Nylitteracitet - Ohjelmointi
                            Uudet lukutaidot-ohjelmassa

                            Undervisningsrådet Kristian Smedlund, Utbildningsstyrelsen

10.45–11.45      Uutta luovaa ohjelmointia ja robotiikkaa

                            Innokas-verkoston projektipäällikkö Leenu Juurola,
                            Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

11.45–12.40      Tauko/Paus 

 12.40–13.15     Nya teknologier och design i slöjd - en lärstig i årskurserna 3 – 7

                            Ämneslärare i teknisk slöjd Kasper Hiltunen, Vasa övningsskola

 13.15–14.00     Teknologia innostaa oppimaan –
                           Robotiikkaa ja ohjelmointia yläkoulun matematiikan, fysiikan ja  kemian
                           oppitunneilla

                           Matemaattisten aineiden opettaja ja Innokas-verkoston kouluttaja
                           Piia Pelander, Vanttilan koulu, Espoo.

14.00–14.15      Tauko / Paus

14.15–15.00      Pelikasvatus ja e-urheilu oppimisen työkaluina

                           Aineenopettaja Timo Järvenpää, Vantaan kaupunki ja
                           projektipäällikkö Kimmo Leinonen,
Espoon kaupunki

15.00–15.20     Scientix-verkoston esittely / Presentation av programmet Scientix

                          Luokanopettaja Tiina Kähärä, Scientix ambassador

15.20–15.30    Päätössanat / Slutord

 

Tervetuloa! Välkommen!

Tilläggsuppgifter om webbinariet:

Leo Pahkin
Kristian Smedlund, tfn. 029 533 1286

fornamn.efternamn [at] oph.fi
 

Anmälningsblankett

Datum och plats

28.3.2023 10.00 – 15.30

Anmälningsperiod

3.3.2023 – 27.3.2023 kl 12:00

Bilagor

Program
Webbinariets presentationer