Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken 6.9.2023 - Språkens rika värld som grund för barnets lärstig

Webbinarium Lärare och pedagogisk personal Småbarnspedagogik

Vi önskar alla föräldrar och vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken välkomna till Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken den 6 september med start klockan 17.50. Kvällens tema är Språkens rika värld som grund för barnets lärstig.   

Föräldrakvällen är riktad förutom till föräldrar och vårdnadshavare även till personal inom småbarnspedagogik. Under kvällen diskuteras hur vi kan väcka barnens intresse och nyfikenhet gentemot talat och skrivet språk. Genom att stödja barnens språkutveckling skapar vi samtidigt en stark grund både för kommunikationsfärdigheter och läs- och skrivfärdigheter. Hur kan småbarnspedagogiken och hemmen tillsammans främja barnens språkutveckling?

Under det riksomfattande evenemanget kan man utbyta erfarenheter med andra föräldrar runtom i Finland. Föräldrakvällen kan också kombineras med egna tillställningar som man ordnar inom småbarnspedagogiken för föräldrarna och vårdnadshavarna.

Evenemanget ordnas i samarbete med Suomen Vanhempainliitto ry, Förbundet Hem och skola i Finland rf, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry, Kommunförbundet, Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF, Talentia, Tehy, Fackförbundet JHL, SuPer och Utbildningsstyrelsen.

Evenemangets program är i huvudsak på finska men man kan delta i diskussionen på svenska.

Program 6.9.2023

Undervisningsråden Kati Costiander och Kati Kaplin-Sainio från Utbildningsstyrelsen fungerar som programvärdar under kvällen.

17.45–17.50
Sändningen börjar

17.5017.57
Laululeikkiterveisiä
Kenkävaahto-kuoro

17.57–18.00
Illan avaus

18.0018.07
Terveiset vanhemmille ja huoltajille
kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet

18.07–18.10
opetusneuvos Kati Costiander ja opetusneuvos Kati Kaplin-Sainio, Opetushallitus

18.10–18.20
Kielen kehityksen tukeminen kotona

monikulttuurisuuden asiantuntija Anita Novitsky, Väestöliitto ry

18.20–18.24
Yhdessä vahvoiksi

apulaisprofessori Arja Sääkslahti, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

18.24–18.34
Kielten rikas maailma
opetusneuvos Kati Costiander ja opetusneuvos Kati Kaplin-Sainio, Opetushallitus

18.34–18.37
Juonto

18.37–18.40
Video varhaiskasvatuksesta

18.40–18.52
Kielinuppu - Opitaan suomea laulamalla!
KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, muusikko Katri Kunnas ja
KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sarah Goncalves,
Kielinuppu

18.52–18.54
Juonto

18.54–19.10
Kirjallisuusnäkökulma: Prinsessa Rämäpää ja vessasanat

kirjailija Elina Hirvonen

19.10–19.1
Illan päätössanat
pääjohtaja Minna Kelhä, Opetushallitus

19.13–19.15
Juonto

19.15
Sändningen slutar

***

Förändringar i programmet är möjliga.

Information om deltagande

Du kan följa med programmet i direktsändning via nätet och delta i diskussionerna genom att registrera dig till evenemanget.

Datum och plats

6.9.2023 17.50 – 19.15