Webbinarium: Nya webbsidorna om barnets rättigheter

Webbinarium

Har du frågor om barnets rättigheter och hur dessa förverkligas i din egen vardag i arbetet med barn och unga?

Välkommen till Utbildningsstyrelsens webbinarium där de nya webbsidorna om barnets rättigheter presenteras torsdagen den 2 februari 2023 kl. 16–17.30. Under webbinariet presenteras hur man i den nationella barnstrategin har utarbetat nytt och aktuellt läromaterial för behandlingen av barnets rättigheter från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Lärarna som utarbetat och testat materialet ger praktiska råd och tips. Dessutom svarar jurister som är specialiserade på barnets rättigheter på frågor som deltagarna skickat in på förhand. Du kan skicka dina frågor i samband med att du anmäler dig till webbinariet. 

Program

16.00 Välkomstord, Laura Kuusio, sakkunnig, den nationella barnstrategin

16.05 Presentation av den nationella barnstrategin, Johanna Laisaari, generalsekreterare, den nationella barnstrategin 

16.15 Presentation av webbsidorna om barnets rättigheter, Tiina Kärkkäinen, specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen 

16:30 Presentation av läromaterialet och utbyte av erfarenheter i mindre grupper

  • Grupp 1: Småbarnspedagogik, Lyydia Salo                                                      
  • Grupp 2: Årskurs 1–6, Johanna Lähteelä och Nelli Mäkelä
  • Grupp 3: Årskurs 7–9 och andra stadiet, Ville Valkeapää

Gemensam sammanfattning av presentationerna

17.00 Genomgång av frågor som skickats in på förhand, Merike Helander och Sonja Vahtera, jurister vid Barnombudsmannens kontor

17.20 Avslutande ord, Tiina Kärkkäinen, specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen

Om du har frågor om webbinariet, kontakta Tiina Kärkkäinen per e-post på adressen tiina.m.karkkainen(at)oph.fi.

Anmäl dig senast den 27 januari!

Datum och plats

2.2.2023 16.00 – 17.30

Anmälningsperiod

10.1.2023 – 27.1.2023 kl 23:59