Webbinarium om ändringar i elev- och studerandevården för folkhögskolor

Webbinarium Elev- och studerandevård

Vi ordnar ett webbinarium för folkhögskolorna 16.2.2023 kl. 14–16 om läroplansändringarna inom studerandevården. Webbinariet ordnas i samarbete med Bildningsalliansen.

Utbildningsstyrelsen har 13.12.2022 publicerat läroplansändringar gällande studerandevården vid folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga. Ändringarna hänger ihop med social- och hälsovårdsreformen och med att ansvaret för att anordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Webbinariet erbjuder aktuell information om de centrala ändringarna med betoning på utbildningsanordnarens studerandevårdsplan.

Tillfället riktar sig till folkhögskolornas huvudmän, rektorer, lärare, studerandevårdstjänsternas personal och övriga intresserade. Tillfället spelas inte in. Det krävs ingen förhandsanmälan för att delta. Presentationerna publiceras på evenemangets webbsidor efter tillfället.

Välkommen med!

Datum och plats

16.2.2023 14.00 – 16.00

Bilagor

Presentationsmaterialet 16.2.2023