XV Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

Seminarium Internationalisering Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Nordplus-program
Kuvituskuva: Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät 4.-5.10.2023 Porissa

Det kunde vara värre. — HUR I FRAMTIDEN? Civilisation, framtidstro och hänsynstagande. Hur stärker den internationella verksamheten inom fostran och utbildning barnens och ungas tillit och hopp inför framtiden.

Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik ordnas i år i Björneborg den 4–5.10.2023. Internationaliseringsdagarna är riktade till grundskole- och gymnasielärare, rektorer, utbildningschefer, bildningschefer, sakkunniga inom småbarnspedagogiken och andra som intresserar sig för internationalisering. Seminariespråket är finska, men det är möjligt att delta diskussionerna i arbetsgrupperna på svenska eller engelska.

Mer information om de parallella sessionerna finns i bilagan. Bekanta dig med programmet och anmäl dig senast 22.9.2023!

Dagarna arrangeras i samarbete med Björneborg stad och Utbildningsstyrelsen.

Program 

Onsdag 4.10.

Virkistyshotelli Yyteri

9.0010.30         Inkluderande distansmöte för barn och unga med Dialogpaus-metoden 

Dialogpaus baserar sig på dialog och förstärker erfarenheten av deltagande. I diskussionen letar man inte efter rätta svar, och alla är jämlika deltagare i diskussionen. Diskussionen arrangeras i Björneborg i små grupper i olika skolor och på distans, och vid behov också på plats i Yyteri. Anmälan för diskussionen öppnas snart. 

11.30                 Registreringen öppnas  

11.30–13.00      InfoTorget är öppet  

11.50                 Transport från Björneborg järnvägsstation till Yyteri  

12.00–13.00      Lunch  

13.00–14.15     Öppning av dagarna

"Jos tulevaisuus lupaa vain kiihtyvää vauhtia, millainen tulevaisuus se on?"

Professori, visionääri puhuu yleisöille tulevaisuudesta sekä yhteiskunnallisesta murroksesta myönteisen jäljen jättävällä tavalla. Salosen puheissa nousevat esiin ihmisyys, merkityksellisyys sekä sivistys vaurautena. Salosen asiantuntijuus liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen. Lähestymistapa on tieteidenvälinen ja tulevaisuussuuntautunut. Teoreettista tutkimusta luonnehtii sivistysnäkemyksen ja edistysajattelun päivittämispyrkimykset.
Arto O. Salonen, kestävän hyvinvoinnin asiantuntija
 

14.15–14.30    Paus

14.30–15.15    Parallella sessioner (A)  

15.15–15.40    Paus med kaffe, InfoTorget öppet  

15.40–16.30    Parallella sessioner (B)  

16.30–17.15   Paneldiskussion: "Ulkomailta Suomeen  huoltajien kokemuksia suomalaisesta koulutusjärjestelmästä" 

19.00              Björneborg stads mottagning, Virkistyshotelli Yyteri  

Eftersnack på Virkistyshotelli Yyteri.

 

Torsdag 5.10. 

8.30–9.30         En uppfriskande start på dagen  

9.30–10.20       Parallella sessioner (C) 

10.20–10.40     Paus

10.40–11.25     "Toisenlaista ääntä tulevaisuuskeskusteluun" 
Maija Hyle, direktör för allmännyttig verksamhet, Helsingfors Diakonissanstalten   

11.30–12.00     Inlägg av ukrainska lärare
Iryna Storozhuk ja Tetyana Bohdan
 

12.05                 Björneborgs grepp och synvinkel
Ungas synvinklar på basen av dialogpausdiskussionerna 

12.25                 Avslutning av dagarna 

12.45                 Lunch

13.40                 Transport från Yyteri till järnvägsstationen (tåget från Björneborg kl. 14.12) 

Anmälan

Evenemanget är kostnadsfritt för deltagare. Deltagarna ansvarar för sina egna rese- och boendekostnader.

Hotell kan bokas direkt från hotellet: myynti [at] virkistyshotelli.fi med kod KV-PÄIVÄT.

Priser: 65,00 €/person/natt/i ett delat rum för två 

110,00 €/person/natt/rum för ett 

295,00 €/natt/Junior svit för 1–2 personer

Mer information om anmälan till internationaliseringsdagarna: Sari Kahri (sari.kahri (at) pori.fi)

Registrera dig här

Datum och plats

4 – 5.10.2023
Virkistyshotelli Yyteri, Pori
Sipintie 1, Yyteri, Pori

Anmälningsperiod

9.8.2023 – 22.9.2023 kl 23:59

Bilagor

Bilagor
Parallella sessioner